OM OSS

Jordmorpodden - klar til fødsel - fødselforberedende kurs - gravid

Etter mange år som jordmødre så vi at behovet for informasjon hos dere gravide og vordende foreldre er stort. Med dette i tankene startet vi en podcast i 2020. Jordmorpodden er nå vel etablert og den har blitt tatt godt imot av både gravide, deres partnere og av helsepersonell. I podcasten gir vi trygg og nyttig informasjon i en avslappet setting. Vårt mål og ønske er at kvinner og deres partnere skal være godt rustet for graviditet, fødsel og barseltid. Arbeidet med Jordmorpodden er utrolig gøy og lærerikt. Vi får gleden av å møte fagfolk, gravide kvinner og nybakte foreldre i en annen setting en hva vi er vant med på sykehuset og i svangerskapsomsorgen hvor vi jobber til vanlig. Det å få lov til å dele erfaringer og kunnskap på denne måten er et privilegium for oss samtidig som vi vet at det er verdifullt for lyttene våre. Etter noen år med Jordmorpodden fikk vi også lyst til å lage Trygg til fødsel - vårt eget fødselsforberedende kurs.